En konstig sak här i Dubai är att de finns olika "sektioner" på tunnelbanan. Det finns en speciell "golden section" där de lite finare, lite bättre får sitta. Alltså de som har betalat lite mer för att få sitta just där. I de vagnarna får ingen annan gå in och detta är strikt kontrollerat.

Sedan finns det en del av tunnelbanevagnen som bara är till för tjejer. Det är alltså endast tillåtet för tjejer att stå och sitta i den sektionen. Den tredje sektionen är för resten, alltså män och de som väljer att inte betala extra.